Siste piratkopiering påtalemyndigheter resulterer i at store misligholdsdommer

legger til dette nettstedets arkiverte Caselaw -sammendrag av kampsport PPV piratkopiering, to avgjørelser ble utgitt denne måneden av de amerikanske føderale domstolene som ga standard dom i tilfeller av påstått ledning og satellittstyveri.

I det første tilfellet (Joe Hand Promotions Inc. v SlackTV) oppnådde saksøker standard dom mot innklagede for påstått satellitt- og ledningstyveri. Retten undersøkte skader på $ 62.010, og ved å gjøre dette ga retten følgende årsaker:

27. november 2012 inngav saksøker sin klage, og påsto saksøktes urettmessige handlinger, som krenket saksøkers rettigheter som den eksklusive innenlandske kommersielle distributøren av overføringssignalet for visse TV -programmering under tittel 47 U.S.C. §§553 og 605, og konvertering. 12. april 2013 ble en kontorists mislighold lagt inn mot tiltalte James Pasko og Slack TV, LLC. (Dkts. 17, 18). Saksøker beveger seg nå for en standard endelig dom. Saksøker søker lovpålagte skader i henhold til 47 U.S.C. § 605 (e) (3) (c) (i) (ii) på $ 10.000; Ytterligere skader i henhold Sevilla FC Skjorter til 47 U.S.C. § 605 (e) (3) (c) (ii) fra tiltalte på $ 50 000,00; og advokats gebyrer fra tiltalte på $ 1.500,00 og kostnader på $ 510,00 knyttet til påtalemyndigheten av denne saken.

Retten er enig i at saksøker har rett til lovpålagte skader på $ 10.000; Ytterligere skader i henhold til 47 U.S.C. § 605 (e) (3) (c) (ii) fra tiltalte på $ 50 000,00; og advokats gebyrer fra tiltalte på $ 1.500,00 og kostnader på $ 510,00. Problemet hevder med visse detaljer og fakta tiltaltes mange forsettlige brudd på de aktuelle vedtektene. Tiltaltes unnlatelse av å vises eller forsvare denne handlingen utgjør en innrømmelse av disse påståtte Paris Saint-Germain Skjorter bruddene. Derfor er det domstolens konklusjon at saksøkerens forslag til standard dom må innvilges.

I den andre saken (Joe Hand Promotions, Inc. v. Serrato) ble lignende beskyldninger fremsatt, og igjen oppnådde saksøker standard dom. Ved vurdering av skader og kostnader til $ 8.610 ga retten følgende årsaker:

Følgelig innvilges saksøkers forslag til standard dom (DE #16), og kontorist er Crystal Palace FC Skjorter pålagt å inngå endelig dom til fordel for saksøker Joe Hand Promotions, Inc. og mot saksøkte Miguel Serrato, individuelt og D/B/A Miguels meksikanske fusjon Grill, og Miguel Mexican Fusion Grill, LLC, en ukjent tjenesteenhet D/B/A Miguel’s Mexican Fusion Grill, i fellesskap og alvorlig på grev I av saksøkerens problem for $ 5.500,00 i erstatning, pluss advokatsalær og kostnader på $ 3.110,00, for en total dom, pluss advokatgebyr og kostnader på $ 3.110,00, for en total dom, pluss advokatgebyr og kostnader på $ 3.110,00, for en total vurdering, pluss advokatgebyr og kostnader på $ 3.110,00, for en total dom, pluss advokatgebyr og kostnader på $ 5.00, for $ 5.500,00 i erstatning, pluss advokatgebyr og kostnader på $ 5.00, for en total dom. sum av $ 8610,00

Dele denne:
Twitter
Facebook

Som dette:
Som lasting …

I slekt

Domstolen finner føderale piratkopieringstatutter kan brukes til å straffeforfølge internett streamingnovember 15., 2016 i “piratkopiering”
Domstolen begrenser UFC føderale piratkrav til ett års begrensning 23. desember 2014in “piratkopiering”
Minimum lovpålagte skader tildelt etter UFC 155 piracyaugust 26, 2014in “Piracy”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *